Om data

Styrelsen for IT og Læring (STIL) råder over en stor mængde data, der i det daglige anvendes på Uddannelsesstatistik.dk i rapporter og dashboards. Disse data henvender sig både til almindelige borgere, der er direkte eller indirekte i kontakt med uddannelsessystemet, samt til personer inden for uddannelsessektoren, der har en professionel interesse i dem. Data kan tilgås af eksterne gennem uddannelsesstatistik.dk, men ønsker man adgang til data med henblik på at lave egne analyser eller anvende data i egne produkter, skal man i stedet benytte API'et. Gennem dette er det muligt at lave system-til-system integrationer til de udstillede data hos STIL, og dermed hente data og anvende dem i egne løsninger.

Det er ikke muligt at tilgå personhenførbare data igennem API’et. Dataudtræk fra de bagvedliggende datakuber i Uddannelsesstatistik diskretioneres, da de udstilles udelukkende til statistiske formål, og ikke må være personhenførbare. Hvis der i forsknings øjemed er brug for og hjemmel til at arbejde med data på individniveau kan man søge om adgang til persondata.


Få adgang til data

Vores data er frit tilgængelige, og kan hentes af alle der har interesse i dem. Men for at få adgang til API'et skal der benyttes en API nøgle. For at få en nøgle skal man registreres, og have en profil hos Styrelsen for IT og Læring. Registreringen sker udelukkende for at vi kan være i kontakt med vores brugere, og give en bedre service. Man vil eksempelvis modtage besked fra os, hvis vi oplever driftsforstyrrelser, eller hvis der er funktioner i API'et vi er nød til at ændre eller udfase. Registreringen er selvfølgelig også fuldstændig gratis, og tager ikke lang tid.


Dokumentation

API'et giver adgang til hele vores dataunivers, der spænder over et bredt antal uddannelsesområder, institutioner og emner, hvilket i kombination giver et meget stort antal muligheder for at hente data. Benyt derfor dokumentationen vi stiller til rådighed, for at komme godt i gang med at bruge API'et.