Styrelsen for IT og læring (herefter STIL) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi registrerer i forbindelse med din brug af vores API til Uddannelsesstatistik. STIL sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Typer af oplysninger

Når du opretter dig som bruger indsamler og behandler STIL følgende almindelige personoplysninger om dig.
- Navn
- E-mail
- Om brugeren er en borger/offentlig myndighed/privat virksomhed/forening

Logning af din trafik - dvs. dine forespørgsler (requests) til STIL’s API. Logningen omfatter:
- Hvilken API nøgle, som anvendes
- Hvilke forespørgselsparametre, som anvendes
- Tidspunkt for forespørgsel og varighed af forespørgslen

Formål

Vi indsamler og behandler de ovenfor nævnte personoplysninger med følgende formål:

Vejlede, vedligeholde og optimere vores API-løsning
- Vi bruger dine personoplysninger med henblik på at kunne vejlede om anvendelsen af vores API.
- Vi bruger dine personoplysninger til at sikre, at vores services virker efter hensigten f.eks. ved at finde og rette problemer.
- Vi kontakter brugere i forbindelse med f.eks. servicevinduer, nedbrud og versionsændringer på vores API.

Udvikling af nye tjenester
- Vi bruger oplysningerne fra eksisterende tjenester, til at hjælpe os med at udvikle nye og forbedre vores ikke-kommercielle services.
- Estimering af samfundsmæssig gevinst og øvrig statistisk analyse
- Ved at analysere på anvendelsen af vores API kan vi få et indblik i de samfundsøkonomiske gevinster, der er ved at stille data gratis til rådighed. Anden lignende statistisk analyse kan også forekomme.

Retsgrundlag

Retsgrundlag for vores ovennævnte behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. For den statistiske analyse er der national hjemmel i databeskyttelseslovens §10 stk. 2.

Sletning af data

Logning af forespørgsler til STIL’s API opbevares i op til 60 måneder, hvorefter de slettes.

Kontaktoplysninger afgivet i forbindelse med brugeroprettelse slettes, når din API nøgle ikke har været anvendt i de seneste 12 måneder, eller hvis du beder os om at slette dig som bruger.

Deling af personoplysninger

STIL beskytter dine oplysninger mod at gå tabt eller blive ændret. Dine kontaktoplysninger bliver ikke givet væk, solgt, udlejet eller på anden måde stillet til rådighed for andre, på nær vores databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vegne af os.

Dine rettigheder

Når STIL anvender dine personoplysninger om dig enten i forbindelse med din brugeroprettelse eller den efterfølgende statistiske analyse, har du ret til at anmode os om udøvelse af nogle forskellige rettigheder.

Du kan til hver en tid bede STIL om at slette dig som bruger, hvorved din API nøgle vil blive deaktiveret, og de informationer, vi har registreret om dig som bruger vil blive slettet. Af hensyn til sporbarhed i relation til informationssikkerhed gælder denne sletning ikke data registreret i logningen af forespørgsler til STIL’s API.

Dine muligheder for at udøve dine rettigheder er forskellige, når dine personoplysninger behandles i forbindelse med din brugeroprettelse og den efterfølgende statistiske analyse.

Dine rettigheder i forbindelse med brugeroprettelse:

- Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, at få unøjagtige persondata rettet og få slettet oplysninger, såfremt du ikke længere ønsker at anvende STIL’s API.

- Du har i visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Dine rettigheder i forbindelse med den efterfølgende statistiske analyse:

- Dine rettigheder som registreret er meget begrænset, når det drejer sig om en statistisk analyse. Du kan i de fleste tilfælde ikke forvente at få imødekommet en anmodning om, at gøre brug af en af dine rettigheder.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.


Dataansvarlig

Styrelsen for It og Læring
Vester Voldgade 123
1552 København V

Tlf. 35 87 88 89

info@stil.dk

Dataansvarliges DPO

Karsten Vest Nielsen
Chefkonsulent, Koncern DPO
Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for It og Læring
Vester Voldgade 123
1552 København V

Tlf. 20 16 75 13

dpo@uvm.dk

Klagemuligheder

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger


Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk