For en generel introduktion til SAS Institute, se deres egen introduktion til produktet.
Forud for vejledningen herunder skal produktet være installeret.

Da både forespørgsler og data kan indeholde danske karakterer, er det meget vigtigt at åbne den rigtige SAS editor. Vælg derfor altid den editor der har Unicode Support.


Anvend koden herunder, og udskift de to felter INSERT_KEY og INSERT_QUERY med henholdsvis en API nøgle og en API forespørgsel.

Forespørgsler kan genereres med vores Online værktøj.
Når forespørgslen er indsat, skal alle apostroffer (") erstattes med dobbelte apostroffer (""). Dette er nødvendigt, da apostroffen i SAS også fungerer som en escape karakter, således at den dobbelte apostrof opfattes af SAS som en tekstuel repræsentation af en enkelt apostrof. Se eventuelt screen shot fra kørslen herunder, hvor den tilrettede forespørgsel kan ses.


/* Her indsættes API-nøgle */
%let AccessToken=INSERT_KEY;

/* Der sendes en POST-anmodning til API'en med angivet URL, forespørgsel (parameteren: in) og API-nøgle */
filename response TEMP;
proc http
  method="POST"
  url="https://api.uddannelsesstatistik.dk/Api/v1/statistik"
  ct="application/json"
  in="INSERT_QUERY"
  out=response;
  headers
    "Authorization"="Bearer &AccessToken"
    "Accept"="application/json";
run;

/* Outputtet fra API-kaldet indsættes i SAS-datasættet "Dataudtraek" */
libname nciterms json fileref=response;
data Dataudtraek;
 set nciterms.alldata;
run;

Afvikles scriptet fås følgende resultat.De hentede data kan findes i filsystemet ved at åbne Explorer og vælge Work og derefter Dataudtraek.