Hent en template

For en generel introduktion til Microsoft Excel, se Microsofts egen introduktion til produktet.
Start ud med at hente vores Excel template, der indeholder de grundlæggende forbindelser til API'et.

Forbered Excel

Når vores Excel template er hentet, skal den først opsættes med en API nøgle, før data kan tilgås på API'et og hentes over i en datamodel.

Fra topmenuen vælges Power Query og derefter Show Pane. Dette åbner Menuen i højre side. Vælg EDIT ud for den funktion der hedder GetData.Fra top menuen vælges Advanced editor. Dette åbner for redigering i M.Udskift teksten <Indtast nøgle her> med din API nøgle, og klik Done. Gem filen, hvilket starter en dataopdatering.Hvis denne dialog bliver vist, er det første gang API'et bliver tilgået. Din Power BI installation vil huske indstillingen, og ikke spørge næste gang. det er meget vigtigt at Anonymous er valgt, inden der klikkes Connect.
Nu er template filen klar til brug.


Hent Data

Når Excel templaten er blevet opsat med en API nøgle, er det muligt at hente data. Der er allerede lavet et par eksempel forespørgsler. Prøv eventuelt at markere en af forespørgslerne, for at se et udsnit af data og de anvendte datatransformationer.For at lave nye dataforespørgsler markeres funktionen GetStatisticalData. Dette åbner for opsætning af forespørgslen.Forespørgslen, der her er indsat, er genereret med vores Online værktøj. Generer selv en anden forespørgsel og kopier den ind i feltet.
Slut af med at trykke på Invoke. Dette opretter et nyt dataudtræk i menuen i venstre side.Data skal nu udfoldes til en række kolonner. Klik på de små pile i hjørnet af dataudtrækket, og klik herefter OK. Dette laver dataudtrækket om til en tabel, hvorefter yderligere transformationer kan laves.