Hent en template

For en generel introduktion til Power BI, se Microsofts egen introduktion til produktet.
Start ud med at installere Power BI og hente vores Power BI template, der indeholder de grundlæggende forbindelser til API'et.

Forbered Power BI

Når vores Power BI template er hentet, skal den først opsættes med en API nøgle, før data kan tilgås på API'et og hentes over i en datamodel.

Start med at åbne filen i Power BI.Fra topmenuen vælges Transform data og derefter igen Transform data. Dette åbner for redigering i Power Query.Højreklik på den funktion i listen der er navngivet GetData og vælg Advanced editor fra menuen. Dette åbner for redigering i M.Udskift teksten Indtast nøgle her med din API nøgle, og klik Done. Gem filen, hvilket starter en dataopdatering.Hvis denne dialog bliver vist, er det første gang API'et bliver tilgået. Din Power BI installation vil huske indstillingen, og ikke spørge næste gang. det er meget vigtigt at Anonymous er valgt, inden der klikkes Connect.
Nu er template filen klar til brug.


Hent Data

Når Power BI templaten er blevet opsat med en API nøgle, er det muligt at hente data. Der er allerede lavet et par eksempel forespørgsler. Prøv eventuelt at markere en af forespørgslerne, for at se et udsnit af data og de anvendte datatransformationer.For at lave nye dataforespørgsler markeres funktionen GetStatisticalData. Dette åbner for opsætning af forespørgslen.Forespørgslen, der her er indsat, er genereret med vores Online værktøj. Generer selv en anden forespørgsel og kopier den ind i feltet.
Slut af med at trykke på Invoke. Dette opretter et nyt dataudtræk i menuen i venstre side.Data skal nu udfoldes til en række kolonner. Klik på de små pile i hjørnet af dataudtrækket, og klik herefter OK. Dette laver dataudtrækket om til en tabel, hvorefter yderligere transformationer kan laves.