Byg en forespørgsel

Vores Online værktøj kan bruges til at udforske data og bygge data forespørgsler nemt og hurtigt.

Start med at indtaste en API nøgle, og marker eventuelt at nøglen skal huskes. Nøglen vil herved være indtastet på forhånd, hvis værktøjet benyttes på et senere tidspunkt.Hvis en brugbar nøgle er indtastet, vil Område, Emne og Underemne blive aktiveret.
Lav et valg i alle tre felter for at udvælge et datasæt.Når et datasæt er valgt, kan en forespørgsel bygges.1. Vælg et eller flere nøgletal. Mindst ét nøgletal skal være valgt. Nøgletallene er de måltal eller værdier, der kan rapporteres på. Det kan eksempelvis være karaktergennemsnit eller trivselsmålinger.

2. Vælg et eller flere detaljeringer. Mindst én detaljering skal være valgt. Detaljeringer er de måder nøgletallene kan splittes. Det kan eksempelvis være kommuner, hvilket vil betyde, at nøgletallene vil blive vist per kommune.

3. Lav eventuelt filtreringer. Det er ikke nødvendigt at tilføje filtre, men det kan give et mindre datasæt, hvilket i nogle situationer kan være en fordel. Alle detaljeringer kan også anvendes som filtre, ved at klikke på det lille filter ikon.


Hvis en filter knap er blevet klikket, vises en liste med elementer fra den valgte detaljering. Vælg de elementer der ønskes medtaget og tryk Gem.En forespørgsel bliver løbende bygget, mens der vælges fra nøgletal og detaljeringer.Hvis forespørgslen skal bruges i en ikke formatteret form (uden linjeskift og indrykninger), kan formatteringen nemt fjernes. Fjern bare markeringen i Formatér tjekboksen.

Test forespørgslen

En forespørgsel bliver løbende bygget, mens der vælges fra nøgletal og detaljeringer. Når alle valg er foretaget, er det muligt at teste forespørgslen, og se et eksempel på data.
Klik på TEST knappen for at hente data.Hvis datasættet er meget stort, vil det ikke være alle data der bliver vist. Det vil kun være et mindre udsnit.